วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วัน
พบครูพ่อ/แม่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8.00-8.30
8.30-9.20
9.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.0032101
5/4
422
อ 32101
   5/7
   326


32101
5/6
326
แนะแนว
2/3

23101
3/12
424อ 23101
3/12
424

32101
5/4
326


ชุมนุม
ลูกเสือ

พฤ

23101
3/12
424
32101
5/7
422
32101
5/6
326